Skip to main content

Računalništvo in informatika 2023/24

·962 words·5 mins
Ulfgg 2023 Racinf Predavanje
Zgornja slika je bila ustvarjena z orodjem Adobe Firefly 2. Ukaz: a laptop on a desk; laptop screen displays python code; software development concept, construction site in the background

Splošne informacije
#

Študent pridobi osnovno teoretično in praktično znanje o računalništvu in informatiki ter je sposoben samostojno uporabljati računalniško tehnologijo pri študiju oz. običajnih inženirskih nalogah. Spozna sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik
#

 • predavanja - sreda, 12-14, P I/1
 • vaje - po skupinah

Kontakt
#

Prisotnost
#

Predavanja
#

1. teden - sreda, 28. 2. 2024
#

Agilne metodologije predstavljajo nabor vrednot.

2. teden - sreda, 6. 3. 2024
#

Python program krog.py v programskem okolju Spyder.

3. teden - sreda, 13. 3. 2024
#

Izpis preproste tabele v konzolnem oknu.

4. teden - sreda, 20. 3. 2024
#

 • Uvod v Python:

  • while zanka
  • izpis v datoteko
  • Uvoz tekstovnih podatkov v Excel in risanje razpršenih grafov.
 • Izvorna koda:

5. teden - sreda, 27. 3. 2024
#

 • Uvod v Python:

  • branje in zapisovanje tekstovnih datotek
 • Izvorna koda: -

6. - 7. teden - sreda, 3. 4. - 10. 4. 2024
#

8. teden - sreda, 17. 4. 2024
#

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)
 • Povezave:

9. teden - sreda, 24. 4. 2024
#

10. teden - sreda, 8. 5. 2024
#

Knjižnice: NumPy, SciPy, matplotlib

Python in SQL:

Python in Excel:

Python in numerične analize:

Uporaba knjižnice PyPlot:

Datoteke: numpy-matplotlib-sqlite.zip

11. teden - sreda, 15. 5. 2024
#

Markdown (levo) in LaTeX (desno) predogled.

12. teden - 22. 5. 2024
#

13. teden - 29. 5. 2024
#

Virtualizacija:

Odprta koda:

 • Odprta koda - zgodovina in razvoj, kaj pomeni za končne upodarbnike

Knjiga David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”:

14. teden - 5. 6. 2024
#

Baze podatkov:

Podatkovni centri:

Navidezna in razširjena resničnost:

Internet stvari (angl. Internet of Things - IoT):