Skip to main content

Računalništvo 2023/24

·603 words·3 mins
ulfgg 2023 rac predavanje
Zgornja slika je bila ustvarjena z orodjem Adobe Firefly 2. Ukaz: a laptop on a desk with plans and paper in the background, laptop screen shows spreadsheet of numbers and charts

Splošne informacije
#

Cilj predmeta je pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu. Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, so:

  • poznavanje in razumevanje sodobne računalniške in informacijske tehnologije,
  • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov sodobnega razvoja inženirske programske opreme,
  • poznavanje in razumevanje temeljnega znanja, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik
#

  • predavanja - ponedeljek, 10-12, P II/6
  • seminar - ponedeljek, 12-13, P II/6
  • vaje - po skupinah

Kontakt
#

Prisotnost
#

Seminar
#

1. naloga
#

Pripravite načrt za spletno stran (vsebina, izgled, …) - spletno stran boste izdelali v okviru 2. seminarske naloge. Načrt pripravite v dveh oblikah: (1) s programom MS Word in (2) v obliki LaTeX ali Markdown dokumenta.

MS Word dokument in ZIP datoteko LaTeX ali Markdown zapisa oddate v spletni učilnici najkasneje do 25.3.2024.

2. naloga
#

Samostojno izdelajte spletno stran, ki ste jo predlagali v 1. seminarski nalogi. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali blogov ( Google Sites, WordPress, Wix, …)

Spletno stran pripravite najkasneje do 22.4.2024. Obvestilo o spletnem naslovu izdelane spletne strani oddate v spletni učilnici.

Povezave:

Nekaj primerov spletnih strani študentov OG.

Predavanja
#

1. teden - ponedeljek, 26. 2. 2024
#

Posebnosti gradbeništva določajo uporabo in uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v gradbenem sektorju.

2. teden - ponedeljek, 4. 3. 2024
#

Markdown (levo) in LaTeX (desno) predogled.

3. teden - ponedeljek, 11. 3. 2024
#

4. teden - ponedeljek, 18. 3. 2024
#

5. teden - ponedeljek, 25. 3. 2024
#

Spletna predstavitev je zagotovo ena izmed pomembnih odločitev, je rešitev, saj je pomemben in prodoren element komunikacije in (samo)predstavitve. Ne glede na to, ali želite predstaviti le sebe oz. imate že izdelano idejo in posel, morate biti v vsakem primeru prisotni in vidni tudi na spletu, saj ponuja veliko možnosti, kako se predstaviti in oblikovati svojo blagovno znamko na spletu.

Predstavitev:

6. teden - ponedeljek, 8. 4. 2024
#

Virtualizacija:

Podatkovni centri:

Odprta koda:

  • Odprta koda - zgodovina in razvoj, kaj pomeni za končne upodarbnike

7. teden - ponedeljek, 15. 4. 2024
#

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje: