Skip to main content

Obdelava podatkov 2023/24

·562 words·3 mins
ulfgg 2023 op predavanje
Zgornja slika je bila ustvarjena z orodjem Adobe Firefly 2. Ukaz: a laptop on a desk with, laptop screen displays SQL, GIS and database design, google maps in the background

Splošne informacije
#

Podatkovni standard XML, uporaba standarda xml v geodeziji (GML in SVG), ontologije, objektno programiranje (programiranje razredov in objektov, knjižnice razredov, izdelava okenskih programov z grafiko, baze podatkov, jezik sql, načrtovanje in programiranje podatkovnih baz), izdelava porazdeljenih informacijskih sistemov (varnost podatkov, elektronski digitalni podpis, avtentikacija, šifriranje podatkov, standardi za varno izmenjavo podatkov, zlorabe podatkov), spletni in storitveni programi (xml spletne storitve, wsdl - jezik za zapis spletnih storitev, soa - servisno orientirana arhitektura, uporaba spletnih storitev v geodeziji), uporaba metod umetne inteligence v geodeziji, strojno učenje z nevronskimi mrežami.

Urnik
#

 • predavanja/vaje - ponedeljek, 10-13, soba 305
 • predavanja/vaje - torek, 11-14, RU II/3

Kontakt
#

Prisotnost
#

Predavanja
#

1. teden - torek, 27. 2. 2024
#

Agilne metodologije predstavljajo nabor vrednot.

2. teden - torek, 5. 3. 2024
#

 • Uvod v Python:

  • Izvedba in zagon enostavnega Python programa/skripte (Spyder, iPython)
  • Seznami v Pythonu - for in while zanka
  • Uporabljeni ukazi: input(), print(), float(), import, math.pi
 • Izvorna koda:

Python program krog.py v programskem okolju Spyder.

3. teden - torek, 12. 3. 2024
#

 • Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za izračun nekaterih vrednosti v poljubnem pravokotniku naslednjimi zahtevami:

  • Interaktivni vnos podatkov pravokotnika (stranici a in b).
  • Izračun in izpis ploščine, obsega ter dolžine diagonale podanega pravokotnika.
  • Izračun in izpis kota med diagonalo in osnovno stranico pravokotnika.
  • Rešiteve:
 • Uvod v Python:

  • Zagon Python skript iz ukazne vrstice
  • Seznami: for in while zanka
 • Izvorna koda:

Izpis preproste tabele v konzolnem oknu.

4. teden - torek, 19. 3. 2024
#

 • Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za izpis indeksov elementov poljube matrike:

 • Uvod v Python:

  • while zanka
  • izpis v datoteko
  • Uvoz tekstovnih podatkov v Excel in risanje razpršenih grafov.
  • Izvorna koda:

5. - 7. teden - torek, 26. 3. - 9. 4. 2024
#

8. teden - torek, 16. 4. 2024
#

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)
 • Povezave: